در حال بارگذاری ...
 از تاریخ
 تا تاریخ
 
نقدی بر نمایش «ناشزه»

نقدی بر نمایش «ناشزه»

تلفیق عنصر روان‌شناسانه و رئالیست از نکته‌های موفق این متن بود این‌که صحنه‌ای‌ برای بازنمای ذهن ناخودآگاه شخصیت نمایش در نظر گرفته شده بود.