در حال بارگذاری ...
 از تاریخ
 تا تاریخ
 
فراخوان جشنواره منطقه ای تئاتر خیابانی ایثار منتشر شد

فراخوان جشنواره منطقه ای تئاتر خیابانی ایثار منتشر شد

اداره کل امور هنری بنیاد شهید و امور ایثار گران با همکاری اداره کل بنیاد شهید وامورایثارگران استان بوشهر و انجمن هنرهای نمایشی استان بوشهر با هدف تبیین ارزش های والای انسانی و ترویج فرهنگ ایثار و شهادت جشنواره منطقه ای تئاتر خیابانی ایثار را برگزار می نماید.


همت بلند زنان در احیا دوباره نقالی در استان بوشهر

همت بلند زنان در احیا دوباره نقالی در استان بوشهر

اتفاق مهمی که در هنر استان بوشهر در ده سال گذشته تا امروز شکل گرفته، سیر شکل گیری مسیریست در نقالی که آرام آرام خود را در هنر نمایش کشور نشان می دهد. امروز، به واسطه جدی گرفتن مقوله آموزش از سویی، و نیز توجه خانواده ها به نقالی از سوی دیگر، سبب شکل گیری نسلی در این سامان شده که می ...


حضور پر رنگ نقالان بوشهری در سومین جشنواره نقالی و پرده خوانی غدیر

حضور پر رنگ نقالان بوشهری در سومین جشنواره نقالی و پرده خوانی غدیر

بدون تردید، امروز بوشهر یکی از قطب های نقالی کشور به شمار می رود. استانی که تا همین ده سال پیش در این زمینه، عده ای انگشت شمار به شکل پراکنده و بسیار محدود به نقالی می پرداختند، امروزه به جایی رسیده است که هر ماه مجالس و همایش های مختلف نقالی توسط گروهای مختلف برگزار می کند.


۱ ۲  ۳  ۴ »
۱۲ از ۱۱۹ نتیجه
۱ از ۱۰ صفحه
نتایج در هر صفحه: ۱۲۲۴۳۶۴۸۶۰