در حال بارگذاری ...
 از تاریخ
 تا تاریخ
 
به بهانه برگزاری جشنواره تئاتر طنز تنگستان؛

مرهمی در انبوهی اندوه
به بهانه برگزاری جشنواره تئاتر طنز تنگستان؛

مرهمی در انبوهی اندوه

جشنواره تئاتر طنز که می تواند با تقویت و تزریق اعتبارات کافی به آن، نیاز غیرقابل انکار جامعه معاصر ما را به شادی و نشاط تا اندازه زیادی برطرف کند. کیفی شدن آثاری که در این دست جشنواره ها به روی صحنه رفته و یا به اجرای عموم می روند، هم درمانی ریشه‌ای برای برون رفت افراد جامعه از ...


دهمین جشنواره استانی تئاتر طنز تنگستان برگزار می‌شود

دهمین جشنواره استانی تئاتر طنز تنگستان برگزار می‌شود

جشنواره استانی تئاتر طنز تنگستان به مانند ۹ دوره گذشته‌، امسال نیز به میزبانی اهرم برگزار خواهد شد. این جشنواره دهه دوم بهمن‌ماه سال جاری برگزار خواهد شد و گروه‌های نمایشی تا ۲۵ آذرماه جهت اعلام آمادگی و نام‌نویسی اثر نمایشی خود در جشنواره مهلت خواهند داشت.