در حال بارگذاری ...
 از تاریخ
 تا تاریخ
 
وزیر رهنگ و ارشاد اسلامی در نشست با اهالی فرهنک و هنر استان بوشهر:

مسیر مدیریتِ هنرِ تئاتر با همین رویه ادامه پیدا خواهد کرد
وزیر رهنگ و ارشاد اسلامی در نشست با اهالی فرهنک و هنر استان بوشهر:

مسیر مدیریتِ هنرِ تئاتر با همین رویه ادامه پیدا خواهد کرد

سیدعباس صالحی در نشست با هنرمندان و اهالی فرهنگ استان بوشهر گفت: مسیر مدیریتِ هنرِ تئاتر با همین رویه ادامه پیدا خواهد کرد و اصلِ قدردانی، تقویت و حمایت بیشتر هنرمندان در دستور کار قرارگرفته است و قطعاً ما با یک نگاه انتخابی و نگاهی از پایین به بالا می‌توانیم در هنر تئاتر، ...