در حال بارگذاری ...
 از تاریخ
 تا تاریخ
 
«ناشزه» ملودرام اشک‌انگیز با طعم‌ گریه‌های شور فمنیستی

«ناشزه» ملودرام اشک‌انگیز با طعم‌ گریه‌های شور فمنیستی

در روزگاری که تئاتر حریفان قدرتمندی مثل ماهواره و شبکه‌های اجتماعی دارد، کشاندن مخاطب به سالنهای نمایش را باید قدر دانست و «ناشزه» هر شب با سالن پراجرا می‌شود و حتی تعدادی هم پشت در می‌مانند. این رخدادی میمون است.