در حال بارگذاری ...

آسیب‌های کودکی در مهم‌ترین نهاد اجتماعی

بیست‌و چهارمین نشست واحد نمایش حوزه هنری بوشهر و کانون ملی منتقدان تئاتر ایران به نمایش و نقدوبررسی ‌تئاتر «ضیافتی از درد» به نویسندگی حنانه رجبی و به کارگردانی سمانه فرامرزی اختصاص داشت. این جلسه روز یکشنبه ٢ تیرماه ۱۳۹۸ در پلاتوی استاد امیری‌، مجتمع فرهنگی و هنری و با حضور و استقبال جمعی از هنرمندان تئاتر برگزار شد. ‎

تئاتر بوشهر-جواد متین؛ نمایش «ضیافتی از درد» اثری با زمینه آسیب‌های اجتماعی توسط گروهی جوان تولید شده و به‌روی صحنه رفت.

نمایش «ضیافتی از درد» اثری تجربی از دانشجویان جوان رشته نمایش و حقوق است که به آسیب‌های کودکی در خانواده به‌عنوان مهم‌ترین کانون اجتماع می‌پردازد؛ آسیب‌هایی که در دراز‌مدت در زندگی افراد تبدیل به بحران‌هایی می‌شود.

«ضیافتی از درد» صرفنظر از نقات قوت و ضعف خود در تلاش بود با مولفه‌های اکسپرسیونیستی و شیوه تئاتر خشونت به انتقال مفهوم دست بزند که در لحظاتی موفق و لحظاتی ناموفق عمل کرد. اما به‌عنوان کار اول برای نویسنده و کارگردان و تیم اجرایی کاری قابل تامل به‌شمار می‌رفت. عناصر بصری و صوتی در اثر به‌تنهایی کار خود را به خوبی انجام می‌داد، اما در جمع و ترکیب کلی اثر الکن عمل می‌کردند. گریم خوب، طراحی صحنه متناسب و موسیقی نسبتا به قاعده و طراحی نور درست از نقاط قوت طراحی به‌شمار می‌رفت.

اما چون متن اثر بیشتر مبتنی بر روایت بود، آنجاهایی که انتظار می‌رفت شاهد وضعیت نمایشی مناسب باشیم بیشتر با موقعیت نمایشی و خطابه روبه‌رو بودیم.

در کل در این شرایط اجتماعی تولید اثر توسط گروه جوان و جویای نام و تجربه‌گرا ارزشمند و قابل تحسین است.
نظرات کاربران