از تاریخ
 تا تاریخ
 
مخاطب دیروز در دسترس نمی‌باشد

مخاطب دیروز در دسترس نمی‌باشد

شاید به سادگی بتوان پی برد که تاتر در دهه چهل و پنجاه از چه جایگاهی در نقش دهی به شیوه زندگی و تفکر جامعه داشته است.در شرایطی که رقبای چندان جدی هم وجود نداشته وسایر ...