از تاریخ
 تا تاریخ
 
«راز بُری» یک تراژدی بومی

«راز بُری» یک تراژدی بومی

تنگستانی با این اثر یک بار دیگر از همه دعوت می‌نماید تا بر این آیین و مراسم‌ها متمرکز و از زاویه‌های دیگر دیده شود قابلیت خلق تراژدی در دل آئین و این پیوند یعنی آئین ...