از تاریخ
 تا تاریخ
 
«ویتسک» به جشنواره Gingerfest روسیه راه یافت

«ویتسک» به جشنواره Gingerfest روسیه راه یافت

نمایش «ویتسک» کاری از گروه گلبانگ برازجان ،پس از حضور موفق خود در جشنواره تئاتر دانشگاهی و نیز جشنواره «هایفست» ارمنستان، برای حضور در جشنواره تئاتر Gingerfest روسیه ...

«وویتسک» تراژدی باشکوه توده

«وویتسک» تراژدی باشکوه توده

بیست‌وسومین نشست واحد نمایش حوزه هنری بوشهر و کانون ملی منتقدان تئاتر ایران به نمایش و نقدوبررسی ‌تئاتر «وویتسک» اثر خیر‌ه‌کننده گئورگ بوشنر و کارگردانی مهسا ...

جلسه نقد و بررسی «وویتسک» در بوشهر برگزار شد

جلسه نقد و بررسی «وویتسک» در بوشهر برگزار شد

بیست‌و سومین نشست واحد نمایش حوزه هنری بوشهر و کانون ملی منتقدان تئاتر ایران به نمایش و نقدوبررسی ‌تئاتر «وویتسک» اثر خیره‌کننده «گئورگ بوشنر» و کارگردانی مهسا ...