از تاریخ
 تا تاریخ
 
طوبی شیرکانی نقال بوشهری :

جشنواره نمایش‌های آیینی در احیای نمایش‌های اصیل ایرانی نقش به‌سزایی داشته است
طوبی شیرکانی نقال بوشهری :

جشنواره نمایش‌های آیینی در احیای نمایش‌های اصیل ایرانی نقش به‌سزایی داشته است

طوبی شیرکانی، بانوی نقال بوشهری که با نقل «رییس‌علی دلواری» در نوزدهمین جشنواره تئاتر آیینی و سنتی شرکت خواهد کرد، درباره تاثیر جشنواره‌های آیینی بر توسعه این نوع ...